להערכת אבטחה צור קשר

Business Continuity and Cyber Security Assessment
בעיתות חירום, ארגונך חשוף לשלל מתקפות סייבר מצד גורמים רבים. הדרישה להגן על המידע הרגיש, הנכסים, האופרציות ואנשי הארגון מפני תקיפות וניסיונות חדירה היא קריטית.

לאור זאת, אולקלאוד מציעה בימים אלו הערכת אבטחה והמשכיות עסקית. במסגרת בדיקת המוכנות והיערכות ארגונך מפני מתקפות סייבר מיטב המומחים של אולקלאוד יבצעו מעבר קפדני על סביבת הענן שלך ובסיום יציגו המלצות, בין היתר: חולשות פוטנציאליות, סיכונים ואיומים לחדירה למערכת, הערכה של הסבירות לתקיפה והמלצות לשיפורים כדי לאפשר המשכיות עסקית ולהגנה על ארגונך באופן מקסימלי.

הערכת האבטחה מכילה 2 מסלולים:

מסלול 1: סקירת אבטחה מקיפה לסביבת ענן AWS

 • בדיקת תקינות המערכות הבאות: Cloud Service Posture Management, 
 • Threat Detection ,Cloud Workload Protection.
 • בדיקת המוגנות של כלל הממשקים הציבוריים (Public Endpoints).
 • בדיקת הגישה מהרשתות הפרטיות אל האינטרנט ולהיפך.
 • בדיקת הגדרות ה-Data Perimeter תוך הסתמכות על
  Trusted Principals, Trusted Networks & Trusted Resources.
 • סריקת תקינות עדכוני תוכנה למערכות הפעלה, תשתיות וזיהוי חולשות אפליקטיביות.
 • בדיקת תקינות מערכת העברת ההתראות לגורמים המתאימים.
 • בדיקת איסוף הלוגים, נגישותם והגנה עליהם מפני גישה לא מורשית.
 • זיהוי משתמשים שאינם בשימוש, והקשחת ההזדהות לכל המשתמשים הפעילים.

מסלול 2: הערכת המשכיות עסקית לכל סוגי הענן ו- On-premise 

 • הערכת סיכונים מקיפה לזיהוי איומים פוטנציאליים כדוגמת: אסונות טבע ומעשה ידי אדם.
 • ניתוח השפעה העסקית, וקביעת ההשלכות של הפרעה בתפקודים העסקיים. 
 • המלצות ל- Disaster Recovery (DR), הצגת אסטרטגיה לגיבוי נתונים ומעבר לאתר חלופי.
 • קביעת יעדים כולל זמן ההתאוששות (RTO) והנקודה בה המידע משוחזר (RPO). 

*הערכת האבטחה תיערך במסגרת יום אחד על בסיס AWS Well-Architected Framework 

לקבלת הערכת האבטחה והמשכיות עסקית, ניתן ליצור קשר >>