'חבילת היישום למאגר - 'אל תתקשר אליי

אודות התקנה – ‘אל תתקשר אליי’

על פי החוק הישראלי, החל מחודש ינואר 2023, אסור לבצע שיחות שיווק וקידום מכירות ו/או לשלוח מידע שיווקי באמצעות הודעות כתובות לאזרחים, שמספר הטלפון שלהם התווסף לשירות הממשלתי ‘אל תתקשר אליי’. חברה, עסק או ארגון שיפנו למספר, שרשום במאגר, יהיו חשופים לקנסות גבוהים ולתביעות משפטיות.

המענה של אולקלאוד

הטמעת היישום של אולקלאוד על גבי מערכת הסיילספורס, מאפשרת סנכרון המידע הארגוני אל מול המאגר הממשלתי של ‘אל תתקשר אליי’, ובכך מסייעת לארגון לנהל את מאגר המידע שלו ולעמוד בדרישות התקנה. באמצעות הטמעת היישום – הארגון חוסך זמן ומשאבים של הקמה ותחזוקה של תשתית עצמאית. התקנת היישום קלה ומהירה והוא זמין מייד לפעולה עם התקנתו.

איך זה עובד?

באמצעות הטמעת היישום במערכת הסיילספורס לניהול הלקוחות של הארגון, מספרים שמופיעים במאגר המידע של הלקוח ויאותרו כמופיעים גם במאגר הממשלתי ‘אל תתקשר אליי’, ומתוקף כך הפניה השיווקית אליהם אסורה, יאותרו ויסומנו במאגר הארגון. הארגון יוכל כעת לנקוט בפעולה, הנדרשת מצידו, על פי הגדרותיו, שתאפשר לו להימנע מפניה יזומה ללקוחות אלו.

יתרונות היישום

  1. מענה מיידי לדרישות התקנות
  2. היישום מוכן להטמעה מהירה ומיידית
  3. אין צורך בהתערבות של גורם צד שלישי שאינו מהארגון
  4. החבילה מוטמעת במודל של מנוי (Subscription) על מנת לאפשר ניהול ותמיכה לאורך זמן בהתאם לשינויים והתאמות בחוק